Olika konton = missade besparingar

I går den 29 september var 101 personer samlade för en matnyttig dag om Grön IT. Både intresset och möjligheterna var stora. 10 föredragshållare visade alla på hur miljö och ekonomi går hand i hand inom Grön IT. Borde vara starka skäl till snabba förändringar MEN så är inte fallet. Det är helt enkelt olika konton, olika människor och olika avdelningar som har kostnader respektive vinster. För dem som likt Sture Andersson, IT-chef i Örnsköldsvik som fokuserar på resultat och inte ärenden och konteringar så blir det fort många miljoner i besparingar. Bara på skrivare och papper har Örnsköldsvik sparat 4 miljoner kr. För alla kommuner i landet finns miljarder att spara på Grön IT och det med en riktigt bra miljönytta på köpet. Mindre klimatpåverkan, minskade mängder farliga ämnen och mindre antal produkter som behöver tillverkas ger stor miljönytta. På www.sundsvall.se/samt ligger presentationerna från dagen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till Green IT web

Hej!

Idag startar jag bloggen Green IT web. Jag som gör det har 20 års erfarenhet av miljö och IT och skrivit boken Grön IT – från problem till lösning. Fokus är resultat och förändring. Hur nuvarande Röd IT skall och kan bli Grön.

Posted in Uncategorized | Leave a comment